Innovatieve vastgoedontwikkelingen
in het hart van dorp & stad

E.CP (Epicurus & Centrum Projecten) realiseert ambitieuze vastgoedontwikkelingen en -transformaties in centra van wijken, dorpen en steden. Onze kracht ligt in het oplossen van binnenstedelijke puzzels: het samenbrengen van meervoudige functies op karakteristieke en vaak complexe locaties.

Gedreven door de complementaire expertises binnen onze organisatie ontwikkelen wij unieke combinaties van retail, leisure, woningen en parkeren. Bioscopen en horeca zijn onze bijzondere specialisatie. Bij ieder project zetten wij onze diepgaande kennis van ontwikkelen, ontwerpen en bouwen in om het gehele realisatieproces te leiden en aan te sturen, van locatieverwerving tot aan exploitatie.

home_schets

Maximale ambitie

Wat is het hoogst haalbare? Hoe kunnen we de maximale potentie van een gebied of gebouw benutten? Deze vragen bepalen onze visie voor ieder project. Samen met onze partners en adviseurs zoeken we naar de meest passende oplossing.

Onze zoektocht gaat door tot er een plan op tafel ligt waarin alle puzzelstukjes samenvallen. Ieder project moet een waardevolle toevoeging zijn aan de omgeving—voor buurtbewoners, eigenaren, gemeente en ondernemers. Het behouden én verbeteren van de leefkwaliteit in stad of dorp staat dan ook bij elke ontwikkeling voorop.

Groen bouwen met een open blik

Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen zijn de hoekstenen van onze werkwijze. Beide zijn essentieel voor een geslaagd resultaat dat een prettige wisselwerking heeft met de omgeving. Onze focus op stedelijke vernieuwing komt voort uit de wens en geziene noodzaak om de bestaande bebouwde ruimte in ons land efficiënter te benutten. Groene ruimte is schaars—als we onze steden en dorpen slimmer inrichten, kunnen we kostbare natuur behouden.

Herontwikkeling van bestaande gebouwen heeft gevolgen voor de mensen die al op een plek wonen, die soms ingrijpend zijn. Het in kaart brengen en waarborgen van hun belangen is een belangrijk aandachtspunt binnen ons ontwikkelproces. Door te werken vanuit vertrouwen, transparantie, inspraak en inclusiviteit creëren we samen met de betrokkenen een resultaat dat alom een positieve betekenis draagt.

Onze partners

Bij ieder project werken wij samen met diverse partners: private en institutionele investeerders en beleggers, gemeenten, bioscoopexploitanten en horeca-ondernemers, bouwbedrijven, winkel-ondernemers en woningbouwverenigingen. Met veel van hen hebben wij inmiddels jarenlange relaties.

Tijdens het ontwerpproces slaan wij de handen ineen met ons interne architectenbureau EUP Design. Ook putten wij uit een uitgebreid netwerk van ervaren adviseurs op het gebied van constructie, installaties, bodem, brandveiligheid, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, advocatuur, notariaat en diverse externe architecten.

Aansturing van A tot Z

E.CP werkt voornamelijk als gedelegeerd gebiedsontwikkelaar aan de (her)ontwikkeling van centrumlocaties. Bij ieder project zetten wij onze diepgaande kennis van ontwikkelen, ontwerpen en bouwen in om het gehele realisatieproces te leiden en aan te sturen, van locatieverwerving tot aan exploitatie.

Dit proces omvat onder meer de volgende aspecten:

 • Conceptontwikkeling
 • Verhuur / verkoop
 • Duurzaamheid
 • Ontwerp & techniek
 • Kosten & baten
 • Ruimtelijke en juridische procedures
 • Planning
 • Marketing
Nederland - Assen - Drenthe- 19-10-2018

Mercurius centrum, vernieuwde gevel van oude V&D.
Door EUP design.

Foto : Sake Elzinga

Innovatieve vastgoed-ontwikkelingen in het hart van dorp & stad

E.CP (Epicurus & Centrum Projecten) realiseert ambitieuze vastgoedontwikkelingen en -transformaties in centra van wijken, dorpen en steden. Onze kracht ligt in het oplossen van binnenstedelijke puzzels: het samenbrengen van meervoudige functies op karakteristieke en vaak complexe locaties.

Gedreven door de complementaire expertises binnen onze organisatie ontwikkelen wij unieke combinaties van retail, leisure, woningen en parkeren. Bioscopen en horeca zijn onze bijzondere specialisatie. Bij ieder project zetten wij onze diepgaande kennis van ontwikkelen, ontwerpen en bouwen in om het gehele realisatieproces te leiden en aan te sturen, van locatieverwerving tot aan exploitatie.

Maximale ambitie

Wat is het hoogst haalbare? Hoe kunnen we de maximale potentie van een gebied of gebouw benutten? Deze vragen bepalen onze visie voor ieder project. Samen met onze partners en adviseurs zoeken we naar de meest passende oplossing.

Onze zoektocht gaat door tot er een plan op tafel ligt waarin alle puzzelstukjes samenvallen. Ieder project moet een waardevolle toevoeging zijn aan de omgeving—voor buurtbewoners, eigenaren, gemeente en ondernemers. Het behouden én verbeteren van de leefkwaliteit in stad of dorp staat dan ook bij elke ontwikkeling voorop.

home_schets

Groen bouwen met een open blik

Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen zijn de hoekstenen van onze werkwijze. Beide zijn essentieel voor een geslaagd resultaat dat een prettige wisselwerking heeft met de omgeving. Onze focus op stedelijke vernieuwing komt voort uit de wens en geziene noodzaak om de bestaande bebouwde ruimte in ons land efficiënter te benutten. Groene ruimte is schaars—als we onze steden en dorpen slimmer inrichten, kunnen we kostbare natuur behouden.

Herontwikkeling van bestaande gebouwen heeft gevolgen voor de mensen die al op een plek wonen, die soms ingrijpend zijn. Het in kaart brengen en waarborgen van hun belangen is een belangrijk aandachtspunt binnen ons ontwikkelproces. Door te werken vanuit vertrouwen, transparantie, inspraak en inclusiviteit creëren we samen met de betrokkenen een resultaat dat alom een positieve betekenis draagt.

Onze partners

Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen zijn de hoekstenen van onze werkwijze. Beide zijn essentieel voor een geslaagd resultaat dat een prettige wisselwerking heeft met de omgeving. Onze focus op stedelijke vernieuwing komt voort uit de wens en geziene noodzaak om de bestaande bebouwde ruimte in ons land efficiënter te benutten. Groene ruimte is schaars—als we onze steden en dorpen slimmer inrichten, kunnen we kostbare natuur behouden.

Herontwikkeling van bestaande gebouwen heeft gevolgen voor de mensen die al op een plek wonen, die soms ingrijpend zijn. Het in kaart brengen en waarborgen van hun belangen is een belangrijk aandachtspunt binnen ons ontwikkelproces. Door te werken vanuit vertrouwen, transparantie, inspraak en inclusiviteit creëren we samen met de betrokkenen een resultaat dat alom een positieve betekenis draagt.

Aansturing van A tot Z

E.CP werkt voornamelijk als gedelegeerd gebiedsontwikkelaar aan de (her)ontwikkeling van centrumlocaties. Bij ieder project zetten wij onze diepgaande kennis van ontwikkelen, ontwerpen en bouwen in om het gehele realisatieproces te leiden en aan te sturen, van locatieverwerving tot aan exploitatie.

Dit proces omvat onder meer de volgende aspecten:

 • Conceptontwikkeling
 • Verhuur / verkoop
 • Duurzaamheid
 • Ontwerp & techniek
 • Kosten & baten
 • Ruimtelijke en juridische procedures
 • Planning
 • Marketing
molenhoek

Projecten

Kopermolen_interior 02_EUP lr

Kopermolen

Leiden

In nauwe samenwerking met Van der Vorm herontwikkelt E.CP winkelcentrum Kopermolen. Lidl vindt een nieuwe locatie, er wordt parkeerruimte toegevoegd en in de passage zal het straks prettig verblijven zijn. Bovendien worden er in totaal meer dan 100 woningen gerealiseerd, op verschillende locaties nabij het winkelcentrum.

In nauwe samenwerking met Gemeente Leiden krijgt de gehele openbare ruimte rondom Kopermolen meer allure.

Lees meer

In de media

Interview PropertyNL juni 2021

“We zoeken door
tot alle puzzelstukjes
samenvallen.”

- Marco & Bernard

Lees meer

In de media

Team E.CP

Interview PropertyNL juni 2021

“We zoeken door tot alle puzzelstukjes samenvallen.”

- Marco, Bernard & Team

Lees meer