Duurzame vastgoedoplossingen

Kopermolen entree 01 EUP

Duurzaam bouwen: 3 kennis­documenten

Als ontwikkelaar richten wij ons niet alleen op het creëren van nieuwe gebouwen, maar vooral ook op het herontwikkelen van bestaande objecten. Door bebouwde ruimte efficiënter te benutten en stedelijke centra een nieuwe toekomst te geven, bouwen wij met oog voor duurzaamheid, leefbaarheid en toekomstbestendigheid.

Duurzaamheid is een breed begrip, en duurzaam bouwen kan op talloze manieren. Daarom hebben we onze kennis over dit onderwerp samengebracht in drie kennisdocumenten.

In elk document gaan we in op een specifiek subthema van duurzaamheid. Door principes, toepassingen en overwegingen te bespreken, maken we duurzaam bouwen inzichtelijker. Ook hopen we dat deze studies als informatie- én inspiratiebron kunnen dienen voor anderen.

Met onze kennis en ervaring op zak bouwen wij aan duurzame vastgoedoplossingen. Bekijk de onderstaande projecten per thema en ontdek hoe wij bouwen voor mens én milieu.

5A1ACBAD-340E-4E8F-9EE6-849D5E644AC2

Studie 1

Groene daken & gevels

Het op de juiste manier combineren van groen met bebouwing kan een grote impuls geven aan de leefbaarheid in de stad.

In dit kennisdocument bekijken we de verschillende typen groene daken en gevels en belichten we de voor- en nadelen van begroeide gebouwen. Tot slot gaan we in op een paar succesvolle casestudies.

Onze projecten

Studie 2

Natuurinclusief bouwen

In stedelijke gebieden liggen grote kansen voor natuurinclusief bouwen. In dit kennisdocument bekijken we waarom natuurinclusief bouwen van belang is, bespreken we de belangrijkste uitgangspunten en gaan we in op concrete manieren om de biodiversiteit in de stad te vergroten. Ook nemen we een aantal succesvolle casestudies onder de loep.

Onze projecten

Van Wijnen West
PatheRotterdam_1140-800

Studie 3

Duurzame energiesystemen

Groene energie wint steeds meer aan terrein. In dit kennisdocument bekijken we waarom duurzame energiesystemen van belang zijn en bespreken we de belangrijkste principes met betrekking tot het toepassen van deze systemen.

Daarna gaan we in op de diverse typen duurzame energiesystemen en bekijken we bestaande eisen en certificering rondom dit thema. Ook nemen we een aantal succesvolle casestudies onder de loep.

Onze projecten