image

Helden van Gorkum

Gorinchem

In het gebied Bastion II worden 26 nieuwe grondgebonden woningen gerealiseerd. Epicurus en Van Wijnen realiseren dit plan, in nauwe samenwerking met gemeente Gorinchem.

In opdracht van woningbouwvereniging en de gemeente Gorinchem is Epicurus al lange tijd betrokken bij de locatie. Dit gebied ligt in de historische binnenstad van Gorinchem tegen de monumentale stadswal en het kenmerkt zich door voornamelijk bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw met een matige tot slechte kwaliteit in een onsamenhangende stedenbouwkundige structuur.

In nauwe samenwerking met gemeente Gorinchem hebben Epicurus/Van Wijnen een plan gemaakt voor 26 grondgebonden woningen met bijbehorend parkeren. Tevens wordt naar een oplossing gezocht om de grote hoeveelheden regenwater te kunnen verwerken. De uitbreiding van de parkeergarage biedt een kans om hierin bufferkelders op te nemen waarin het regenwater opgeslagen kan worden.

image

Omvang: 26 grondgebonden woningen.

image
image

Helden van Gorkum

Gorinchem

In het gebied Bastion II worden 26 nieuwe grondgebonden woningen gerealiseerd. Epicurus en Van Wijnen realiseren dit plan, in nauwe samenwerking met gemeente Gorinchem.

In opdracht van woningbouwvereniging en de gemeente Gorinchem is Epicurus al lange tijd betrokken bij de locatie. Dit gebied ligt in de historische binnenstad van Gorinchem tegen de monumentale stadswal en het kenmerkt zich door voornamelijk bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw met een matige tot slechte kwaliteit in een onsamenhangende stedenbouwkundige structuur.

In nauwe samenwerking met gemeente Gorinchem hebben Epicurus/Van Wijnen een plan gemaakt voor 26 grondgebonden woningen met bijbehorend parkeren. Tevens wordt naar een oplossing gezocht om de grote hoeveelheden regenwater te kunnen verwerken. De uitbreiding van de parkeergarage biedt een kans om hierin bufferkelders op te nemen waarin het regenwater opgeslagen kan worden.

image

Omvang: 26 grondgebonden woningen.

image